Brief

DYNAMIC BIOGAS jest twórcą, właścicielem i operatorem najbardziej zaawansowanych systemów fermentacji beztlenowej na świecie.

TECHNOLOGIA, KTÓRA MA SENS WORLD LEADER IN BIOGAS INNOVATION
Budowa biogazowni
Biogazownia 500kw- Dynamic Biogas

Biogazownie rolnicze

Dynamic Biogas jest twórcą, właścicielem i operatorem najbardziej zaawansowanych anaerobic digestion systems.

Our proprietary technologies for the accelerated production and utilization of bio-methane guarantee maximum biogas yields from almost any organic material, with many additional economic and environmental benefits.

Technology that makes sense.

  • Fast and simple on-site assembly and start-up
  • Modular construction - efficient scaling of projects from 500KW to 5MW
  • Wide variety of inputs
  • Fully automated process
  • Up to 50% more methane from inputs
  • Low power consumption
  • Proven reliability for long-term operation
Biogaz
Zbiorniki fermentacyjne, fermentatory
Video publications

Opening of a biogas plant in the village of Przybroda

Video publications

Biogas Workshop. Biogas Plant from A to Z -Przybroda

Jednym z ważniejszych elementów biogazowni jest zbiornik pofermentacyjny wyposażony w opatentowany system pionowego mieszania, który ma zapobiegać tworzeniu się warstwy kożucha, osadów dennych, czy piany. Czas wymiany urządzenia, bez konieczności opróżniania zbiornika i przerywania pracy instalacji wynosi ok. 2 godz. Strategiczną częścią obiektu jest akcelerator biotechnologiczny stanowiący osobny zbiornik.

Biogazownia na obornik tego typu przetwarza obornik i odpady z przetwórstwa rolniczego na energię elektryczną i cieplną. Polska technologia i elementy konstrukcyjne pozwalają na przyspieszenie procesu fermentacyjnego o 25% w stosunku do instalacji bazujących na kukurydzy. Nie jest więc konkurencyjna dla polowej produkcji rolniczej.

Biogazownia rolnicza, budowa biogazowni, fermentatory, zbiorniki fermentacyjne, mała biogazownia, biogazownie 500kw, biogazownia na obornik