Nasza metryka

DYNAMIC BIOGAS jest twórcą, właścicielem i operatorem najbardziej zaawansowanych systemów fermentacji beztlenowej na świecie.

Budowa biogazowni
Biogazownia 499kW - Dynamic Biogas

Biogazownie rolnicze

Dynamic Biogas jest twórcą, właścicielem i operatorem najbardziej zaawansowanych systemów fermentacji beztlenowej na świecie.

Nasze autorskie technologie przyśpieszonej produkcji i wykorzystania biometanu gwarantują maksymalny uzysk biogazu z prawie każdego materiału organicznego. W tym dodatkowe korzyści ekonomiczne i środowiskowe.

Technologia, która ma sens.

  • Wysoka wydajność i sprawność procesu
  • Szeroka gama wsadów
  • W pełni zautomatyzowany proces
  • Prosta obsługa biogazowni
  • Szybki i prosty montaż
  • Budowa modułowa - efektywne skalowanie projektów od 250kW do 5MW
  • Do 50% więcej metanu z wsadów
  • Sprawdzona niezawodność przy długotrwałej eksploatacji
  • Możliwość pracy w trybie szczytowym
Biogaz
Zbiorniki fermentacyjne, fermentatory
Publikacje video

Otwarcie Biogazowni we wsi Przybroda woj. wielkopolskie

Publikacje video

Nowoczesna produkcja mleka - Biogazownia Przybroda

Publikacje video

Ciepło z biogazu dla mieszkańców Przybrody

Ważnym elementem biogazowni jest zbiornik pofermentacyjny wyposażony w opatentowany system pionowego mieszania, który ma zapobiegać tworzeniu się warstwy kożucha, osadów dennych, a także piany. Na dodatek czas wymiany urządzenia, bez konieczności opróżniania zbiornika i przerywania pracy instalacji wynosi ok. 2 godz. Strategiczną częścią obiektu jest akcelerator biotechnologiczny stanowiący osobny zbiornik.

Biogazownie Rolnicze na obornik tego typu przetwarzają obornik i odpady z przetwórstwa rolniczego na energię elektryczną i cieplną. Dodatkowo polska technologia i elementy konstrukcyjne pozwalają na przyspieszenie procesu fermentacyjnego o 25% w stosunku do instalacji bazujących na kukurydzy. Nie jest więc konkurencyjna dla polowej produkcji rolniczej. 

Biogazownia rolnicza, budowa biogazowni, fermentatory, zbiorniki fermentacyjne, mała biogazownia, biogazownie 500kw, biogazownie rolnicze