Nasza metryka

DYNAMIC BIOGAS jest twórcą, właścicielem i operatorem najbardziej zaawansowanych systemów fermentacji beztlenowej na świecie.

Proces produkcji

Home Proces produkcji

TECHNOLOGIA PRODUKCJI BIOGAZU

Biogaz będący mieszaniną przede wszystkim metanu oraz dwutlenku węgla uzyskuje się w wyniku fermentacji metanowej. Proces zachodzi w ściśle kontrolowanych warunkach bez dostępu tlenu i w podwyższonej temperaturze. Szczelne zbiorniki powodują, że zapachy z rozkładającej się materii organicznej są wychwytywane i nie są wyczuwalne na zewnątrz. Dodatkowo proces fermentacji eliminuje z substratu bakterie chorobotwórcze, takie jak salmonella i E. cola.

SUBSTRATY

Biogazownie w technologii Dynamic Biogas mogą przetwarzać szerokiej gamy substraty w tym:

– odpady z produkcji zwierzęcej między innymi obornik lub gnojowica od krów, świń i drobiu, odpady poubojowe

– odpady z produkcji rolno-spożywczej między innymi wytłoki owocowo-warzywne, odpady roślinne

– odpady przemysłowe między innymi wywar gorzelniany, serwatka, osady ściekowe

Frakcja odpadów jest dowolna, a konieczne jest jedynie zapewnienie odpowiednich parametrów procesowych takich jak stosunek C:N, mikroelementy itp.

INNOWACJE

Firma Dynamic Biogas posiada własną doświadczalną biogazownie w Przybrodzie, dzięki której możliwe jest testowanie, a następnie wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań takich jak:

– podniesienie wydajności procesu za pomocą akceleratora biotechnologicznego

– wykorzystanie ciepła odpadowego dzięki technologii ORC

– opracowanie systemu mieszadeł centralnych, które zapobiegają tworzeniu się kożucha

– zastosowanie magazynu energii oraz umożliwienia pracy szczytowej

PRODUKTY KOŃCOWE 

Uproszczony schemat procesu produkcji

1) Zasada działania biogazowni opiera się na produkcji biogazu w wyniku rozkładu odpadów organicznych

2) Substrat przekazywany jest do zespołu dozowania, który wyposażony jest w macerator pozwalający na dodatkowe rozdrobnienie frakcji stałej i jego homogenizacji w połączeniu z frakcją płynną. Takie rozwiązanie powoduje intensyfikacje procesów biotechnologicznych w fermentatorach.

3) W zbiornikach fermentacyjnych, ogrzewanych do temperatury ok. 40 stopni Celsjusza zachodzi proces fermentacji z wydzieleniem biogazu, który zbiera się w górnej części zbiorników, a następnie przemieszczany jest do strefy gazowej zbiornika płynu pofermentacyjnego. Okres przebywania biomasy w fermentorach wynosi przeciętnie ok. 30-60 dni (czas retencji) w zależności od rodzaju wsadu.

4) Wytworzony biogaz jest następnie oczyszczany z wilgoci oraz ewentualnych pozostałości związków siarki i dostarczany do zespołu siłowni kogeneracyjnej z gazowym silnikiem spalinowym, w którym jest spalany. Silnik napędza prądnicę wytwarzającą prąd elektryczny, a energia cieplna
z chłodzenia silnika i spalin jest odzyskiwana.

Wyprodukowana energia elektryczna jest przekazywana do dystrybucyjnej sieci elektrycznej, ciepło jest częściowo wykorzystywane do ogrzewania zbiorników technologicznych biogazowni, a pozostała część może być wykorzystywana np. do ogrzewania gospodarstwa lub sąsiednich zabudowań.