Nasza metryka

DYNAMIC BIOGAS jest twórcą, właścicielem i operatorem najbardziej zaawansowanych systemów fermentacji beztlenowej na świecie.

Proces produkcji

Home Proces produkcji

WSADY

ODPADY ZWIERZĘCE
Odpady zwierzęce, takie jak obornik lub gnojowica od krów, świń i drobiu, odpady z rzeźni i odpadów z przetwórstwa spożywczego, jak również odpadów z upraw, restauracji i sklepów spożywczych.

ODPADY ROŚLINNE
Prawie każdy materiał roślinny, w tym odpady roślinne, resztki produkcji żywności, wywary, odpady restauracyjne i spożywcze.

AKCELERATOR

Nasz akcelerator biotechnologiczny (BPA) pozwala na zastosowanie substratów, które wcześniej uważano za nieodpowiednie do efektywnego trawienia beztlenowego.
LOW pH < 4.5

 

DYNAMIC PROCES

W wyniku 3-stopniowego procesu fermentacji uzyskuje się ponad 99% metanu z wsadu, a na końcu procesu fermentacji nie pozostaje żadna znacząca frakcja stała.

Zapachy z rozkładającej się materii organicznej są wychwytywane i eliminowane,
a także całkowicie eliminowane są bakterie chorobotwórcze, takie jak salmonella i
E. coli.

Produkty końcowe