Nasza metryka

DYNAMIC BIOGAS jest twórcą, właścicielem i operatorem najbardziej zaawansowanych systemów fermentacji beztlenowej na świecie.

Proces produkcji

Home Proces produkcji

TECHNOLOGIA PRODUKCJI BIOGAZU

Biogaz będący mieszaniną przede wszystkim metanu oraz dwutlenku węgla uzyskuje się w wyniku fermentacji metanowej. Proces zachodzi w ściśle kontrolowanych warunkach bez dostępu tlenu i w podwyższonej temperaturze. Szczelne zbiorniki powodują, że zapachy z rozkładającej się materii organicznej są wychwytywane i nie są wyczuwalne na zewnątrz. Dodatkowo proces fermentacji eliminuje z substratu bakterie chorobotwórcze, takie jak salmonella i E. cola.

SUBSTRATY

Biogazownie w technologii Dynamic Biogas mogą przetwarzać szerokiej gamy substraty w tym:

– odpady z produkcji zwierzęcej między innymi obornik lub gnojowica od krów, świń i drobiu, odpady poubojowe

– odpady z produkcji rolno-spożywczej między innymi wytłoki owocowo-warzywne, odpady roślinne

– odpady przemysłowe między innymi wywar gorzelniany, serwatka, osady ściekowe

Frakcja odpadów jest dowolna, a konieczne jest jedynie zapewnienie odpowiednich parametrów procesowych takich jak stosunek C:N, mikroelementy itp.

INNOWACJE

Firma Dynamic Biogas posiada własną doświadczalną biogazownie w Przybrodzie, dzięki której możliwe jest testowanie, a następnie wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań takich jak:

– podniesienie wydajności procesu za pomocą akceleratora biotechnologicznego

– wykorzystanie ciepła odpadowego dzięki technologii ORC

– opracowanie systemu mieszadeł centralnych, które zapobiegają tworzeniu się kożucha

– zastosowanie magazynu energii oraz umożliwienia pracy szczytowej

PRODUKTY KOŃCOWE