Nasza metryka

DYNAMIC BIOGAS jest twórcą, właścicielem i operatorem najbardziej zaawansowanych systemów fermentacji beztlenowej na świecie.

Uproszczony schemat

Home Uproszczony schemat

Uproszczony schemat procesu produkcji

1) Zasada działania biogazowni opiera się na produkcji biogazu w wyniku rozkładu odpadów organicznych

2) Substrat przekazywany jest do zespołu dozowania, który wyposażony jest w macerator pozwalający na dodatkowe rozdrobnienie frakcji stałej i jego homogenizacji w połączeniu z frakcją płynną. Takie rozwiązanie powoduje intensyfikacje procesów biotechnologicznych w fermentatorach.

3) W zbiornikach fermentacyjnych, ogrzewanych do temperatury ok. 40 stopni Celsjusza zachodzi proces fermentacji z wydzieleniem biogazu, który zbiera się w górnej części zbiorników, a następnie przemieszczany jest do strefy gazowej zbiornika płynu pofermentacyjnego. Okres przebywania biomasy w fermentorach wynosi przeciętnie ok. 30-60 dni (czas retencji) w zależności od rodzaju wsadu.

4) Wytworzony biogaz jest następnie oczyszczany z wilgoci oraz ewentualnych pozostałości związków siarki i dostarczany do zespołu siłowni kogeneracyjnej z gazowym silnikiem spalinowym, w którym jest spalany. Silnik napędza prądnicę wytwarzającą prąd elektryczny, a energia cieplna
z chłodzenia silnika i spalin jest odzyskiwana.

Wyprodukowana energia elektryczna jest przekazywana do dystrybucyjnej sieci elektrycznej, ciepło jest częściowo wykorzystywane do ogrzewania zbiorników technologicznych biogazowni, a pozostała część może być wykorzystywana np. do ogrzewania gospodarstwa lub sąsiednich zabudowań.